Schakelkata

Schakelkata 1 t/m 5 (voor een printversie klik hier Schakelkata 1 tm 5)

Voordat begonnen wordt met de schakelkata dient een tweede nunchaku, aan de buikzijde, tussen de band en het lichaam met het touwtje naar beneden te worden geklemd!

openingsceremonie; zijwaartse grip maken aan de rechterzijde van het lichaam, terwijl je naar voren blijft kijken, nunchaku openen voor de borst;

rechts terugstappen, nunchaku naar 2e basishouding met rechts;

rechts instappen, maak 2e neerwaartse slag met rechts;

links instappen, maak 2e neerwaartse slag met links;

rechts instappen, maak 1e zijwaartse slag met rechts;

90°-draai linksom (op “ballen” van de voeten), tegelijk 3e opwaartse slag met links, uitkomen met het linkerbeen voor;

concentratiemoment

2e variatieslag met links, blijf staan;

nunchakudeel in de rechterhand over het hoofd halen, rechts instappen, maak 2e zijwaartse slag met rechts;

nunchakudeel in de linkerhand over het hoofd halen, rechts 3e opwaartse slag, links bij stappen naar parallelstand;

concentratiemoment

einde eerste schakelkata

rechts instappen, maak 6e neerwaartse slag met rechts;

360°-draai linksom (plaats eerst de linkervoet achterlangs voorbij het standbeen, blijf daarbij over je rechter schouder kijken, “ballen” van de voeten neerzetten, doordraaien en slag maken), uitkomen met het linkerbeen voor;

direct 3e neerwaartse slag met links maken;

rechts instappen, maak 2e zijwaartse slag met rechts, nunchakudeel in de linkerhand over het hoofd halen;

360°-draai linksom (plaats eerst de linkervoet achterlangs voorbij het standbeen, blijf daarbij over je rechter schouder kijken, “ballen” van de voeten neerzetten, doordraaien en slag maken), uitkomen met het linkerbeen voor;

direct 3e neerwaartse slag met links maken;

nunchakudeel in de rechterhand over het hoofd halen ter hoogte van de elleboog;

180°-draai rechtsom (met het rechterbeen), maak tegelijk 4e zijwaartse slag met rechts, uitkomen in parallelstand;

nunchaku verwerken onder de rechter oksel;

maak 8e neerwaartse slag met rechts, meteen tasthand voor de borst brengen;

einde tweede schakelkata

rechts instappen, nunchaku geklemd onder de rechteroksel, judorol over rechterschouder, met het linkerbeen voor uitkomen;

direct 2e opwaartse slag maken met links, tegelijk rechts bijstappen tot parallelstand;

nunchaku openen met het touwtje ter hoogte van de kin;

drie maal achtdraaiing met rechts (met strakke pols), rechterzijde neerwaarts beginnen, bij het einde van de beweging duidelijk uitslaan naast het lichaam;

nunchaku openen met het touwtje ter hoogte van de kin;

rechts terugstappen, maak met links het 6e blok, linker nunchakudeel horizontaal;

maak met rechts het 6e blok naast je lichaam, linkerhand ter hoogte van de navel, rechterhand ter hoogte van het rechter dijbeen;

rechts bijstappen naar parallelstand, maak 23e fragment met rechts (nunchaku vrij van het lichaam);

links instappen, maak 5e opwaartse slag met links;

rechts instappen, maak 7e opwaartse slag met rechts;

maak 4e fragment met links, links bijstappen naar parallelstand;

12e fragment, nunchaku openen met het touwtje ter hoogte van de kin;

concentratiemoment

einde derde schakelkata

maak een korte 3e opwaartse slag met rechts direct zijwaartse slag naar het hoofd met rechts, maak 17e fragment met rechts;

nunchaku controleren achter de rug;

met het linkerbeen 90°-draai rechtsom instappen tot parallelstand, direct 19e fragment met rechts;

nunchaku openen met het touwtje ter hoogte van de kin, vervolgens aanvalshouding rechterhand voor de linkerhand;

rechts instappen, maak 1e neerwaartse slag met rechts;

links instappen, maak 2e neerwaartse slag met links;

rechts instappen, maak 3e neerwaartse slag met rechts;

links instappen, maak 4e neerwaartse slag met links;

links terugstappen, maak 1e neerwaartse slag met rechts;

rechts terugstappen, maak 2e neerwaartse slag met links;

links terugstappen, maak 3e neerwaartse slag met rechts;

rechts terugstappen, maak 4e neerwaartse slag met links;

met het rechterbeen 90°-draai rechtsom terugstappen tot parallelstand, direct 3e zijwaartse slag met rechts;

einde vierde schakelkata

met de rechterhand de tweede nunchaku pakken uit de band, beide nunchaku’s uittrekken op de bovenarmen;

rechts instappen, maak een neerwaartse slag met rechts, airstop op schouderhoogte en terug naar 1e basishouding met rechts;

links instappen, maak een neerwaartse slag met links, airstop op schouderhoogte en terug naar 1e basishouding met links;

rechts instappen, maak zijwaartse slag met rechts, airstop op schouderhoogte voor het lichaam en terug naar 1e basishouding met rechts;

links instappen, maak zijwaartse slag met links, airstop op schouderhoogte voor het lichaam en terug naar 1e basishouding met links;

rechts bijstappen naar parallelstand, sla beide nunchaku’s naar beneden, direct drie maal een achtdraaiing (met strakke pols) met beide nunchaku’s door elkaar heen met rechterarm boven, neerwaarts naast het lichaam uitslaan, de bovenarmen aantikken, gelijktijdig uitkomen in 3e basishouding met rechts en links;

hoofd naar links draaien, 90°-draai linksom met rechts instappen, lassoslag maken boven het hoofd met rechts, linkerbovenbeen aantikken uitkomen in 1e basishouding met rechts;

links instappen, lassoslag maken boven het hoofd met links, rechterbovenbeen aantikken en uitkomen in 1e basishouding met links;

met het rechterbeen 180°-draai rechtsom, gelijktijdig met beide nunchaku’s evenredig een lassoslag boven het hoofd linksom, uitslaande beweging maken tot de nunchaku’s aan de rechterzijde van het lichaam een airstop maken, linkerbeen staat voor;

rechts instappen, gelijktijdig met beide nunchaku’s evenredig een lassoslag boven het hoofd rechtsom, uitslaande beweging maken tot de nunchaku’s aan de linkerzijde van het lichaam een airstop maken, rechterbeen staat voor;

de linkervoet achter rechtervoet plaatsen en met rechts schuin wegstappen naar rechtsachter, gelijktijdig met beide nunchaku’s evenredig een lassoslag boven het hoofd linksom, uitslaande beweging maken, tot de nunchaku’s aan de rechterzijde van het lichaam hangen, linkerbeen staat voor;

de rechter nunchaku over de linker heen slaan naar de linkerzijde van het lichaam, met beide nunchaku’s een halve achtdraaiing totdat de rechterhand aan de rechterzijde en de linkerhand aan de linkerzijde van het lichaam is, vervolgens gaan de beide nunchaku’s door tot boven het hoofd waar beide armen gekruist worden, rechts boven rechts instappen, beide nunchaku’s diagonaal neerwaarts door slaan (rechterhand boven) totdat de rechterhand aan de rechterzijde en de linkerhand aan de linkerzijde van het lichaam is, beide armen zijn gestrekt zijwaarts parallel aan de schouders;

beide nunchaku’s pakken in pookgrip, nunchaku’s gaan zijwaarts langs het lichaam, parallel aan de benen, touwtje boven;

links bijstappen tot parallelstand, gelijktijdig beide nunchaku’s opzwaaien en beide delen pakken in de rechterhand en de linkerhand ter hoogte van de buik en

Wedstrijdkata

Wedstrijdkata (printversie klik hier Wedstijdkata )

openingsceremonie;

rechts instappen, diagonaalslag met airstop en diagonaalslag in dezelfde lijn terug (nunchaku mag geen contact met het lichaam maken);

links instappen, 5e opwaartse slag;

rechterarm over het hoofd halen, rechts instappen, 2e zijwaartse slag;

rechterhand verwerken tot pookgrip, maak lanceerstap, maak direct een veegslag (borstgericht) waarbij de hand net iets voor het lichaam blijft, tasthand voor de borst;

links bijstappen, maak tegelijk een grip, onderlangs verwerken naar tsuki, links instappen, maak tsuki naar de keel, rechterhand ter hoogte van de borst, geef kiai!

rustpunt

gezichtsveld naar rechts, 90º-draai rechtsom (uit de heup op de ballen van de voeten), recht naar voren stappen met de rechtervoet, direct 18e fragment met rechts;

maak een korte opening (tot de nunchaku horizontaal is, niet uitduwen) achter de rug, zet direct het 12e fragment in;

180º-draai linksom (draai wanneer de rechterhand over het hoofd gaat), linkervoet verplaatsen voor balans, 3e neerwaartse slag;

rechts instappen, 8e neerwaartse slag;

maak lanceerstap, maak tegelijk met rechts een neerwaartse slag met airstop (nunchaku direct stil laten hangen), vuist boven de wreef en nunchaku 90º, tasthand voor de borst;

rustpunt

135º-draai linksom (rechts instappen, linkervoet is het draaipunt), maak neerwaartse slag met airstop (nunchaku direct stil laten hangen);

concentratiemoment

maak met links lanceerstap, breng de nunchaku met sakon naar de borst, maak met rechts een slag vanaf de borst (hoofdgericht), controleren ter hoogte van de linkerschouder (linkerhand schuin voor de schouder);

breng de nunchaku boven het hoofd, 90º-draai linksom vanuit de heup (op de ballen van de voeten), gezichtsveld naar links, rechts instappen, direct 1e zijwaartse slag;

breng de linkerhand op de rechterelleboog, 360º-draai linksom (plaats eerst de linkervoet achterlangs voorbij het standbeen, “ballen” van de voeten neerzetten, doordraaien), maak een schuine 3e neerwaartse slag, controleren naast de rechter schouder;

rechts instappen, 2e voorwaartse slag (recht naar voren), controleren achter de rug;

45º-draai rechtsom, parallelstand, verwerk de nunchaku onder de oksel;

rustpunt

rechts instappen, maak 23e fragment;

links instappen, 5e opwaartse slag;

180º-draai rechtsom (de linkervoet is het draaipunt), maak in de draai een zijwaartse slag direct gevolgd door een neerwaartse slag, rechtervoet staat achter;

maak lanceerstap, neerwaartse slag met airstop (nunchaku direct stil laten hangen);

rustpunt

90º-draai linksom naar parallelstand, nunchaku in pookgrip (rechts verticaal);

maak met de rechterhand anderhalve draai (horizontaal op borsthoogte) naar links, controleren (afklemmen) op de heup (meedraaien vanuit de heup);

maak met de rechterhand anderhalve draai (horizontaal op borsthoogte) naar rechts, controleren (vangen) achter de rug;

concentratiemoment

rechts instappen, 2e opwaartse slag;

kijk over de linkerschouder, 180º-draai snel linksom (de rechtervoet is het draaipunt), 1e opwaartse slag tijdens de draai maken (slag en stap gelijk), linkervoet in een strakke lijn naar parallelstand, geen nadruk op de landing van de voet;

kata Blok

Kata blok (voor een printversie klik hier kata Blok )

openingsceremonie;

rechts instappen, rechterdeel van de nunchaku gekleefd aan de rechteronderarm diagonaal iets voor en boven het hoofd als blok plaatsen, onder het diagonale deel door kijken;

links instappen, linkerdeel van de nunchaku gekleefd aan de linkeronderarm, verticaal ter hoogte van het hoofd, als blok plaatsen;

linksom 90º-draai maken, draai om het rechterbeen naar parallelstand, met de nunchaku gekleefd aan de linkeronderarm een ruime diagonale pareerbeweging maken eindigend naast het lichaam;

rechts instappen, met de nunchaku gekleefd aan de rechteronderarm een ruime diagonale pareerbeweging maken eindigend naast het lichaam;

inks instappen, met links een tsuki maken naar de keel, geef kiai!

rustpunt

pose, nunchaku horizontaal geopend boven het hoofd, rechterhand achter en iets lager dan de linkerhand die voor is;

90º-draai linksom, met de nunchaku gekleefd aan de linkeronderarm een ruime diagonale pareerbeweging maken, parallelstand, direct de nunchaku in aanvalshouding brengen, rechterhand voor;

concentratiemoment

rechts instappen en met rechterdeel van de nunchaku een pareerbeweging, van buiten naar binnen, uitvoeren ter hoogte van de borst, in het centrum de beweging afstoppen;

links instappen en met linkerdeel van de nunchaku een pareerbeweging, van buiten naar binnen, uitvoeren ter hoogte van de borst, in het centrum de beweging afstoppen;

rechts instappen en met rechterdeel van de nunchaku een pareerbeweging, van buiten naar binnen, uitvoeren ter hoogte van de borst, in het centrum de beweging afstoppen;

kijken over linker schouder, 180º-draai linksom, nunchaku openen, parallelstand;

rustpunt

rechts instappen, met open nunchaku het hoofd van de tegenstander vangen, naar je toe trekken en direct een kopstoot geven (houd de nunchaku op dezelfde hoogte, niet naar beneden trekken);

linkerdeel van de nunchaku vrijmaken en met rechterdeel (gekleefd aan de rechteronderarm) een slag geven naar het hoofd, eerst met links en dan met rechts schuin naar achteren stappen, controleren;

pose, nunchaku horizontaal geopend boven het hoofd, rechterhand achter en iets lager dan de linkerhand die voor is brengen boven het hoofd, vervolgens beide delen in rechterhand brengen, direct met rechts instappen, een zijwaartse slag hoofdgericht maken;

180º-draai linksom naar parallelstand, de nunchaku gesloten, horizontaal voor de borst controleren;

concentratiemoment

met beide delen van de nunchaku, gekleefd aan de linkeronderarm, een blok maken (touwtje in de hand);

90º-draai linksom, ruime diagonale pareerbeweging met links maken, rechterhand bij de borst, verwerken onder de linkeroksel, direct rechts instappen met een verticaal gesloten blok (rechterhand boven, linkerhand onder), nunchaku openen voor de borst;

concentratiemoment

nunchaku 180º-draaien, links bijstappen, nunchaku openen, parallestand;

rechts instappen, 6e blok (rechterhand boven, rechterdeel van de nunchaku is horizontaal);

180º-draai linksom naar parallelstand, 1e blok rechts, kijk onder nunchaku door naar rechts;

rechts instappen, 10e blok schuin boven het hoofd;

links bijstappen, nunchaku openen;

kata Thé

Kata Thé (synchroon) (voor een printversie klik hier kata Thé)

Het synchroon uitvoeren van de kata houdt in dat degene die examen doet samen met één partner de kata gelijktijdig uitvoert. Gelet wordt op de goede uitvoering van de kata en of beide nunchakuka’s de kata synchroon lopen.

De ceremonie voor het oplopen en aanvangen met het synchroon kata is als volgt:

  • de deelnemer en partner lopen naar de mat;
  • hier aangekomen wachten zij op het startteken van de jury;
  • de jury geeft het startteken;
  • de groetceremonie start zonder oponthoud.

openingsceremonie (let op); de nunchaku wordt nu niet voor de band gebracht maar blijft langs het rechter dijbeen, touwtje naar beneden!

rechts instappen, maak, met gesloten nunchaku, met de rechter hand een hoog blok boven het hoofd, de linkerhand als tasthand voor de borst houden;

het bovenste deel van de nunchaku loslaten en direct hierna een cirkel linksom maken boven het hoofd, doorhalen naar linkerheup, de nunchaku controleren met de linkerhand op de heup, de nunchaku wijst vanaf de linkerheup recht naar voren in horizontale positie;

direct gevolgd door een 6e opwaartse slag;

met rechts een stootslag recht naar voren maken, gevolgd door een 1e neerwaartse slag, tijdens deze handeling een slippas (rechter been voor) naar voren maken;

eerst kijken naar rechts, 90º-draai linksom met linker been achterlangs instappen naar rechts en doordraaien op de ballen van beide voeten;

links instappen, maak 3e neerwaartse slag met links;

rechts instappen, maak 1e voorwaartse slag met rechts;

concentratiemoment

rechterhand brengen tot pookgrip en terughalen tot aan de rechterzijde van het lichaam, de linkerhand gaat van achter de rug tot voor de borst, tasthand;

slippas maken met rechts en met rechts een zijwaartse slag naar links geven ter hoogte van het gezicht, terug halen, om de rechter heup slaan en controleren achter de rug, nunchaku openen;

180º-draai linksom maken, linkerbeen achterom stappen, nunchaku uittrekken op de linkerbovenarm, parallelstand, houdt de rechterhand ter controle voor de borst, tasthand;

rustpunt

links instappen, maak 6e neerwaartse slag met klik met links;

rechts instappen, maak 2e neerwaartse slag met klik met rechts;

links instappen, maak 4e neerwaartse slag met klik met links;

rechts instappen, maak lassoslag rechtsom boven het hoofd gevolgd door 1e neerwaartse slag met rechts, gelijktijdig op linker knie gaan zitten, geef kiai! en kijk naar voren;

rustpunt

nunchaku optillen naar 1e blok, links onder de nunchaku door kijken, opkomen vanaf de knie, 90º-draai linksom, links instappen, direct 6e blok met het linker deel horizontaal en het rechterdeel verticaal;

pose: nunchaku horizontaal geopend boven het hoofd, linkerhand voor en iets lager dan de rechter hand die achter is, naar voren leunen (gewicht op het voorste been) en het linkerbeen buigen, rechterbeen gestrekt;

rechts instappen, diagonaalslag met rechts maken, controleren op linkerheup, nunchaku wijst vanaf de linkerheup naar voren en is horizontaal;

links bijstappen tot lage parallelstand, de nunchaku rechtsom terugzwaaien tot open positie achter de rug, nunchaku laten dalen, benen strekken en over de linker schouder kijken;

concentratiemoment

naar voren kijken, rechts voorwaarts instappen, direct 180º-draai linksom, lassoslag rechtsom met rechts boven het hoofd, controleren op linkerheup, de nunchaku wijst vanaf de linkerheup recht naar voren en is horizontaal;

links instappen, opwaarts verwerken, tsuki met links naar de keel;

linkerhand wisselt van grip, rechter nunchakudeel over het hoofd brengen, 360º-draai rechtsom om het linkerbeen (op “ballen” van de voeten), nunchaku diagonaal uitslaan tot rechts zijwaarts naast het lichaam, het rechterbeen komt voor uit, de linkerhand als tasthand voor de borst houden, geef kiai!

links bijstappen, nunchaku zwaait voor de borst horizontaal naar de linkerhand, controleren voor de borst

slotceremonie (let op): nunchaku langs het rechterdijbeen!

kata Shodan

kata Shodan (voor een printversie klik hier kata Shodan )

openingsceremonie;

rechts instappen, met rechts diagnaalslag met controledraai van rechts naar links, ter hoogte van de linkerheup in pookgrip vangen met de linkerhand;

links instappen, maak een kleefblok met linker onderarm ter hoogte van het bovenbeen;

links terugstappen naar parallelstand, open de nunchaku voor de borst;

links instappen, met rechts opwaartse slag maken, handenwissel van met rechts het losse deel in pookgrip nabij het touwtje;

rechts instappen, rechts een slag naar de zijkant van het hoofd maken, linker deel in pookgrip vast houden;

rechts terugstappen, 180º-draai rechtsom, rechterhand over het hoofd halen, linkerhand wisselt van grip, rechts een slag naar de zijkant van het hoofd maken, linker deel ter hoogte van de borst;

links bijstappen naar parallelstand, rechterhand naar de borst terughalen, rechts grippen;

rechts instappen, 2e neerwaartse slag met rechts maken;

links instappen, 3e neerwaartse slag met links maken;

concentratiemoment

rechterhand over het hoofd halen, 135º-draai rechtsom op de ballen van de voeten; 4e neerwaartse slag met rechts;

links instappen, 5e opwaartse slag diagonaal met links maken;

rechts instappen, rechts zijwaarts uitslaan, maak direct 3e neerwaartse slag met rechts;

links instappen, 3e verlengslag met links maken;

rechts instappen, 8e neerwaartse slag met rechts maken;

rustpunt

kijk over de linkerschouder, 90º-draai linksom op de ballen van de voeten, linkerhand als tasthand voor de borst;

rechts instappen, 2e neerwaartse slag, handenwissel, vang met rechts het losse deel in pookgrip nabij het touwtje;

rechts terugstappen naar parallelstand, rechterhand binnendoor verwerken, open met kracht de nunchaku voor de borst in pookgrip met de handen nabij het touwtje;

rechts instappen, maak een dubbelhandige slag met beide delen van boven naar beneden, geef kiai!

sluit de nunchaku in pookgrip nabij het touwtje in de rechterhand, 180º-draai rechtsom, maak met rechts een blok ter hoogte van je rechter bovenbeen, kijk naar het blok;

rechterhand voor de borst brengen, maak handrotatie met rechts, vang met links het losse deel in pookgrip;

linkerhand binnendoor verwerken, links instappen, maak tsuki naar de keel, rechterhand ter hoogte van de borst, geef kiai!

rustpunt

kijk over de rechter schouder, 135º-draai rechtsom, laat het rechter deel van de nunchaku los, achtdraaiing met links in pookgrip verwerken naar gewone grip, 4e neerwaartse met links;

rechts instappen, maak met rechts 23e fragment, vang de nunchaku met links in pookgrip;

linkerhand voor de buik brengen, nunchaku overpakken in de rechterhand, maak lassoslag boven het hoofd en sla zijwaarts uit naar rechts, stap gelijktijdig met links bij naar parallelstand, losse deel terug voor de borst brengen en rechts instappen, maak 4e voorwaartse slag met rechts;

concentratiemoment

rechts instappen, 18e fragment, 12e fragment met rechts starten, gelijk 180º-draai linksom op de ballen van de voeten, rechts instappen, met rechts slag maken met extra handrotatie, airstop;

links instappen, maak vanaf rechts lassoslag met rechts, direct gevolgd door 2e zijwaartse slag;

links een hele stap terugstappen, links zijwaarts uitslaan naar links, 1e zijwaartse slag terug;

rechts terugstappen naar parallelstand, 2e opwaartse met rechts maken, opvangen onder de rechteroksel en controleren;

rechterhand pakt het gevangen deel in pookgrip, 8e zijwaartse slag met rechts;

linkerhand over het hoofd halen, rechterhand pakt over naar gewone grip, de nunchaku uitdrukken voor de borst;