Tijdens de lerarenvergadering is besproken hoe het nunchaku-do in Nederland mogelijk kan groeien. Iedereen heeft zijn inbreng kunnen geven. Het verslag van de vergadering is aan alle leraren toegestuurd. Mocht u dit niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail aan info@nunchaku.org.