Reglementen zijn nodig om allen hetzelfde te denken over hoe iets wel of niet moet. Dit voorkomt problemen en maak veel duidelijkheid. Het kumitereglement geeft aan wat tijdens het kumite geoorloofd is en wat niet geoorloofd is en daarom wordt bestraft.

Voor kata en free style wedstrijden is in het kata en free style reglement aangegeven waar de jury het Wedstrijdkata en kata Shodan op beoordeeld. Ook bevat het alle punten die in een free style oefening moeten terugkomen en waarop de jury beoordeelt.

Het examenreglement is opgesteld om iedere nunchakuka bekend te maken met de eisen die worden gesteld aan een deelnemer aan dan-examens. Dit is zeer belangrijk om u goed voor te bereiden op een dan-examen. Het is jammer als na jaren trainen een examen niet door kan gaan omdat u de regels niet kent.

Het tuchtreglement hoopt het bestuur nooit te gebruiken. Helaas is het nodig een tuchtreglement te hebben in die enkele gevallen waar het nodig is. Dit geeft aan wat de regels zijn en zorgt er voor dat alle tuchtzaken op dezelfde manier worden behandeld.

Goede kennis van reglementen werkt altijd in het voordeel van de nunchakuka.

Kumite reglement NIEUW

Klik hier (pdf, nieuw venster)

Kata en Free style reglement NIEUW

klik hier (pdf, nieuw venster)

Examen reglement

klik hier (pdf, nieuw venster)

Tucht reglement

klik hier (pdf, nieuw venster)

U kunt deze downloaden via door te klikken op onderstaande link te klikken of de link te kopiëren naar de adresbalk van browser.

Volg dan de stappen zoals aangegeven op de website.